Spadające ceny na nowe mieszkania. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

dom w budownictwie

Kielnia - Narzędzie murarskie służące do nakładania i rozprowadzania zaprawy murarskiej w trakcie układania muru oraz do narzucania zaprawy podczas ręcznego tynkowania ścian. Istnieje kilka rodzajów kielni w zależności od przeznaczenia (np. do układania zaprawy do cienkich spoin). Tradycyjna kielnia składa się z trójkątnej lub trapezowej płytki o grubości 1,5-2 mm oraz uchwytu.

finanse: kupno działki, gruntu

Rynek - Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż (producenci) zaś część popyt (konsumenci). Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu, sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

ubezpieczenie: działki

Biegły sądowy (tzw. biegły) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Lokal - służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób.

prawo: zamiana nieruchomości

Ewidencja gruntów i budynków - Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie. Obejmuje ona informacje dotyczące:

  • gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
  • budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
  • lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej,
  • właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, a także miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób,
  • wpisu do rejestru zabytków,
  • wartości nieruchomości.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

prace budowlano-montażowe - prace, zarówno stałe, jak i tymczasowe, przygotowawcze i pomocnicze, związane z wykonaniem obiektu budowlanego lub obiektu montażowego, jak również ich rozbudową, odbudową, nadbudową, przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką lub demontażem w całości lub w części, wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich realizacji materiałami (w szczególności materiałami budowlanymi), maszynami, urządzeniami i instalacjami (lub ich częściami), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, wyszczególnionymi w kontrakcie, w tym dostarczonymi przez zleceniodawcę/inwestora, o ile zostały objęte umową ubezpieczenia.

pomieszczenie garażowe - pomieszczenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym albo pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do lokalu mieszkalnego przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych.

finanse: sprzedaż mieszkania

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie - Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i może zależeć od kilku czynników. W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone na rynku międzybankowym i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś sama marża może być negocjowana z bankiem, najczęściej w momencie uruchamiania kredytu. Banki ustalając marżę biorą pod uwagę takie elementy, jak kwota kredytu czy też stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

karta kredytowa - to karta z przyznanym przez bank limitem kredytowym. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu. Karta kredytowa nie jest zwiazana z kontem w banku wydającym kartę.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2017

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Spadające ceny na nowe mieszkania. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana