Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

domy w budownictwie

Ściana kolankowa - Ściana między stropem najwyższego piętra budynku a dachem, najczęściej o wysokości ok. 1,0-1,5 m. Na niej opiera się konstrukcja więźby dachowej, a jej zadaniem jest przenoszenie obciążenia z dachu na strop i ściany. Jej wysokość zależy od przeznaczenia strychu im wyższa, tym wyższe będzie poddasze.

finanse: kupno gruntu

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis do hipoteki nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej, jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki, najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

ubezpieczenie - domu

III filar - Indywidualne programy emerytalne. Ten system jest całkowicie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przeznaczonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, lokaty bankowe, uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Cegła modularna pełna - jest stosowana jako element uzupełniający przy murowaniu ścian z pustaków drążonych. Potrzeba zastosowania tego rodzaju cegły wynika z konieczności uzyskania prawidłowego wiązania muru w filarach i narożnikach, jak i w sąsiedztwie otworów. Z cegły tej można budować również ścianki działowe. Cegła modularna zawiera pionowe okrągłe otwory. Otwory umożliwiają dzielenie cegły na mniejsze jej fragmenty.

Kocioł kondensacyjny - Urządzenie służące do ogrzewania budynku oraz wody użytkowej. Może być zasilany gazem lub olejem opałowym. Kotły kondensacyjne, w odróżnieniu od tradycyjnych mają zawsze zamkniętą komorę spalania, powietrze do spalania może być pobierane bezpośrednio z zewnątrz budynku, np. przez ścianę zewnętrzną czy z szachtu kominowego. Kotły kondensacyjne są bardziej wydajne od tradycyjnych, co przekłada się na niższe o kilkanaście proc. koszty ogrzewania. Jest to osiągane dzięki kondensacji zawartej w spalinach pary wodnej, która powstaje w wyniku spalania gazu, a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji grzewczej.

prawo: wynajem domu, mieszkania

Umowa najmu - jeśli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów określonych w umowie, a jeśli strony nie określiły tych terminów - z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód, gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

działka w ubezpieczeniach

sprzęt AGD - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia kuchnie gazowe lub elektryczne, pralki, pralko-suszarki i elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki lub zmywarki, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Inflacja - Zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji (obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Konsekwencją tego jest, że na rynku obserwowany jest długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego tak zwanym koszykiem dóbr. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Korzystnym efektem niewielkiej inflacji może być ułatwienie renegocjacji realnej wartości niektórych cen oraz płac.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2018

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana