Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

nieruchomości domy w budownictwie

Gospodarstwo rolne - to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu jednej osoby fizycznej (także zresztą osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

finanse: sprzedaż nieruchomości

Poręczenie - Poręczenie jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na zobowiązaniu osoby trzeciej (poręczyciela zwanego także żyrantem) do spłaty zaciągniętego kredytu / pożyczki wraz z odsetkami i innymi opłatami w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie go spłacać.

ubezpieczenie - działki

Aktuarialna matematyka - Dział matematyki zajmujący się zastosowaniem reguł matematycznych w celu wypracowania racjonalnych zasad działania towarzystw ubezpieczeniowych w dziedzinie kalkulacji wysokości składek, wyznaczania rezerw finansowych, reguły tworzenia funduszy emerytalnych, reasekuracją itp.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Instalacja ogrzewania powietrznego - System rur ukrytych w ścianach i stropach, którymi rozprowadzane jest ciepłe powietrze wewnątrz domu. Składa się z pieca nadmuchowego, sekcji filtrów, nawilżacza powietrza, instalacji kanałowej i modułu klimatyzacji. Powietrze jest podgrzewane bezpośrednio i rozprowadzane wewnątrz domu. Chłodniejsze odprowadzane jest do pieca. Zastosowanie ogrzewania powietrznego może pozwolić na zaoszczędzenie nawet do 30% energii w porównaniu do tradycyjnych systemów.

prawo: sprzedaż działki, gruntu

Przekroczenie granicy - polega na umieszczeniu budynku (urządzenia) albo jego konstrukcyjnej części w przestrzeni, która jest objęta prawem własności właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Samowola budowlana - Popełnienie samowoli budowlanej możliwe jest także w stosunku do budynków, na które nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie. W każdym przypadku decyzję o tym, czy nastąpiło przekroczenie przepisów prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną, podejmuje inspektor nadzoru budowlanego.

mieszkania w ubezpieczeniach

obiekt specjalistyczny - szklarnia lub tunel foliowy.

Ubezpieczenie domu letniskowego - Dom letniskowy można ubezpieczyć jako budynek łącznie z jego instalacjami, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi oraz znajdujące się w nim: meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, turystyczny. Także budynki gospodarcze i garaże położone na terenie działki obok domu letniskowego, a także znajdujący się w nich dobytek: typowe dla działkowiczów narzędzia i urządzenia do uprawy działki. Ubezpieczenie zawiera się standardowo na okres jednego roku.

finanse: dom, mieszkanie

Pożyczka hipoteczna - to pożyczka na dowolny cel zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Dzięki takiemu zabezpieczeniu można pożyczyć znacznie większe środki niż korzystając ze zwykłego kredytu, a raty są znacznie niższe. Pożyczka z zasady zabezpieczona jest podobnie do kredytu hipotecznego, niemniej jednak cel jest dowolny.

Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy przychodami a wydatkami skarbu państwa oraz jednostek z niego finansowanych. Zgodnie z zaleceniem UE (traktat z Maastricht) roczny, deficyt powinien wynieść maksimum 3 proc PKB. Według danych Eurostatu w roku 2010 polski deficyt osiągnął poziom 7,1 proc PKB.

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2017

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana