Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. Spadające ceny na nowe mieszkania. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości Konin - Mieszkania

mieszkanie w budownictwie

Reakcja na ogień - Jest podstawą do podzielenia wyrobów budowlanych na palne i niepalne. Palne z kolei dzieli się na niezapalne, trudnozapalne i łatwozapalne. Do wyrobów niepalnych, bez konieczności potwierdzenia tego badaniami, zalicza się aluminium i jego stopy, ołów, gipsy i tynki na bazie gipsu oraz zaprawy z nieorganicznymi czynnikami wiążącymi. Niezapalnymi są też wyroby wykonane z co najmniej dwóch wyżej wymienionych, chyba że ilość substancji organicznych przewyższa 0,1% masy lub objętości produktu. Do palnych zalicza się produkty pochodzenia organicznego, tworzywa sztuczne itp.

finanse: kupno działki, gruntu

Kredyt hipoteczny - opłaty - Wysokość opłat oraz fakt ich pobierania zależy indywidualnie od każdego z banków. Dlatego porównując różne oferty kredytowe, oprócz oprocentowania warto także sprawdzić inne koszty wiążące się z zaciągnięciem kredytu w danym banku. Przykładowe opłaty to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku: jednorazowa, płatna przy składaniu wniosku kredytowego.
Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
- wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.
Opłata za wcześniejszą spłatę - opłata za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu. Niektóre banki nie pobierają żadnych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, umożliwiając regulowanie czasu spłaty w zależności od Twojej bieżącej sytuacji finansowej.
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

ubezpieczenie: mieszkania

Okres ubezpieczenia - Czas na jaki została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom

Podejmując decyzję kupna nieruchomości powinniśmy o niej myśleć nie tylko jak o przyszłym mieszkaniu ale jak o inwestycji. Szukajmy więc nieruchomości, która sama może przynosić comiesięczny zysk. Taka nieruchomość oprócz tego, że zapewni nam mieszkanie pomoże nam też spłacać kredyt, a w przyszłośc... » więcej

Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne

Jeżeli jesteś najemcą mieszkania komunalnego, które wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, możesz wystąpić z wnioskiem o obniżenie czynszu za ten lokal. Uprawnienie takie przysługuje jedynie osobom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poz... » więcej

Małe mieszkania wzrasta sprzedaż

Cena mieszkania to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie dla większości nabywców. Raczej mniejsze znaczenie ma to lokalizacja i wygląd danej nieruchomości ale to nie jest reguła. Pośrednicy nieruchomości oraz deweloperzy zwracają uwagę na wzrost sprzedaży mieszkań i dotyc... » więcej

Spadające ceny na nowe mieszkania

W ciągu najbliższych 2-3 lat ceny mieszkań i domów mogą spaść od kilku do kilkunastu procent co zmusi deweloperów do kolejnych obniżek. Część deweloperów, przeczuwając nadchodzące chudsze lata, już dziś stara się sprzedać jak najwięcej mieszkań i lokali. Jednak nie wszystkie mieszkania tanieją i bę... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości - mieszkania domy

nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Cegła modularna pełna - jest stosowana jako element uzupełniający przy murowaniu ścian z pustaków drążonych. Potrzeba zastosowania tego rodzaju cegły wynika z konieczności uzyskania prawidłowego wiązania muru w filarach i narożnikach, jak i w sąsiedztwie otworów. Z cegły tej można budować również ścianki działowe. Cegła modularna zawiera pionowe okrągłe otwory. Otwory umożliwiają dzielenie cegły na mniejsze jej fragmenty.

Kotwa - Element budowlany służący do mocowania elementów konstrukcji, np. słupów do jednolitego podłoża. Ukotwić coś to inaczej zamocować.

prawo: kupno gruntu, działki

Certyfikat energetyczny - dla jakich budynków konieczne są certyfikaty energetyczne:

  • nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania,
  • starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych,
  • budynków, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna,
  • budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

Samowola budowlana - Przygotowywana przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego nie zmienia zasad legalizacji samowoli budowlanych. Wprowadza ona jednak pewną abolicję dla właścicieli samowoli budowlanych. Przez rok od wejścia nowelizacji w życie właściciele samowoli budowlanych powstałych przed 1995 rokiem będą mogli zalegalizować je bezpłatnie.

działki w ubezpieczeniach

dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. W ramach ryzyka dewastacji ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczone mienie, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia.

lokal mieszkalny - znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu oraz przynależne do tego lokalu:

  • pomieszczenie gospodarcze,
  • pomieszczenie garażowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub miejsce postojowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz ze stałymi elementami.

finanse: sprzedaż domu

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

Kredyt denominowany - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach, którego wysokość raty podawana jest w walucie obcej, a przeliczana na PLN w dniu wypłaty (gdy bank wypłaca środki kredytu) lub spłaty raty (gdy spłacana jest rata kredytu przez kredytobiorcę).

Nieruchomości Konin - Mieszkania © 2017

Inwestycja na przyszłość, mieszkanie czy dom. Małe mieszkania wzrasta sprzedaż. Spadające ceny na nowe mieszkania. Jak obniżyć wysokość czynszu za mieszkanie komunalne. nieruchomości, mieszkania konin, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana